Kirsti Isabella Lindgreen
Autoriseret psykolog
Cand.pæd.psych.
Aut. af Socialministeriets Psykolognævn
Medlem af Dansk Psykolog Forening,
                                                    Dansk selskab for børnepsykiatri og klinisk børnepsykologi (BØPS), Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer &
Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi

Psykoterapi • Kognitiv terapi
Rådgivning • Supervision • Foredrag
Psykologisk undersøgelse og udredning
Psykiatriske problemstillinger
»Da jeg lærte at elske mig selv,
så jeg, at jeg ikke er noget særligt,
men at jeg er enestående.«

(Kim McMillen, 2003)